Syfte

  1. Att höja kunskapsnivån gällande nackskador och dess konsekvenser.
  2. Att sprida information både för läkare och nackskadade patienter om hur en medicinsk utredning och rättsprocess går till.
  3. Att bevisa hur man blir bollad runt av okunniga läkare, professorer, kirurger och myndigheter.
  4. Att bevisa det går att få rätt vård utomlands.