Rättegångens ljudupptagning

Inspelning 1 – Armineh Sardarian

Inspelning 2 – Georgik Zakarian

Inspelning 3 – Abbas Montazem

Inspelning 4 – Sadi Tavakoli

Inspelning 5 – Helena Huhmar

Inspelning 6 – Mika Rytkönen

Inspelning 7 – Anna Sawa

Inspelning 8 – Timo Kurki

Inspelning 9 – Raija Mikkonen

Inspelning 10 – Bo Bertilson

Inspelning 11 – Åke Hazell

Inspelning 12 – Torbjörn Ahl

Inspelning 13 – Lars Weidenhielm

Inspelning 14 – Olov Sydow

Inspelning 15 – Kaj Ericson

Inspelning 16 – Magda Passatore

Inspelning 17 – Olov Sydow