Namnlista på läkare mm från år 2000-2011

2000:

2000-11-03: läkare: Lasse Lapidius, Södersjukhuset

2000-11-04: läkare: Helena Kalisz, Södersjukhuset

2000-11-06: läkare: Radford Ekholm, Södersjukhuset

2000-11-07: läkare: Helene Nyström, Södersjukhuset

2000-11-09: sjukgymnast: Siv Andersson, Södersjukhuset

2000-11-27: läkare: Printz-Werner Simon, Södersjukhuset

2000-12-18: läkare: Radford Ekholm, Södersjukhuset

2000-12-19: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

2000-12-20: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

2000-12-22: sjukgymnast: Siv Andersson, Södersjukhuset

2000-12-27: läkare: Printz-Werner Simon, Södersjukhuset

2000-12-28 Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

 

2001:

2001-01-04: Arbetsterapeut Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

2001-01-05: läkare: Printz-Werner Simon, Södersjukhuset

01-01-22: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-01-24: Arbetsterapeut Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-01-26: Arbetsterapeut Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-01-30: Arbetsterapeut Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-01-30: läkare: Björn Skytting, södersjukhuset

01-01-31 Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-02-02 Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-02-09: arbetsterapibiträde: Anki

01-02-21: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-02-21: röntgenkliniken i Sabbatsberg

01-02-22: sjukgymnast: Siv Andersson, Södersjukhuset

01-02-26: röntgenkliniken i Sabbatsberg

01-03-05: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-03-06: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-03-08: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-03-12: röntgenundersökning, Södersjukhuset

01-03-13: röntgenundersökning, Södersjukhuset

01-03-19: läkare: Dr. O. Högset, Sabbatsbergs närsjukhus

01-04-02: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-04-26: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-06-25: läkare: Dr. Cannerfelt, Sabbatsbergs närsjukhus

01-08-23: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-08-28 Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-09-10: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-09-13: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-09-13: läkare: Dr. MB Mehran

01-09-19: Arbetsterapeut: Birgitta Häggmark, Södersjukhuset

01-09-20: röntgenkliniken i Sabbatsberg

01-09-26: röntgenkliniken i Sabbatsberg

01-10-03: röntgenkliniken i Sabbatsberg

01-10-10: röntgenkliniken i Sabbatsberg

 

2002:

02-01-08: ortopedspecialist: Rune Hedlund, Hammarby behandlingscenter

02-01-09: läkare: Radford Ekholm, Södersjukhuset

02-01-31: läkare: Dr. Inger Norinder, Sophia hemmet

02-02-06: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-02-13: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-02-18: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-02-20: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-04: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-06: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-11: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-13: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-18: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-20: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-25: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-03-27: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-04-08: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-04-10: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-04-15: sjukgymnast, Sophia hemmet

02-04 18: läkare: Dr. O. Högset, Sabbatsbergs närsjukhus

02-04-29: läkare: Dr. Inger Norinder, Sophia hemmet

02-05-08: läkare: Dr. O. Högset, Sabbatsbergs närsjukhus

02-05-08: läkare: Dr. Inger Norinder, Sophia hemmet

02-06-12: läkare: Radford Ekholm, Södersjukhuset

02-06-13: sjukgymnast plus läkarbesök hos Inger Norinder, Sophia hemmet

02-07-18: läkare: Dr. Rikard Henricsson, Rosenlund VC

02-08-12: Albady Faik

02-08-22: sjukgymnast plus läkarbesök hos Inger Norinder, Sophia hemmet

02-09-02: medicinsk röntgen, Cityvården

02-09-11: neurofysiologisk undersökning

02-09-24: läkare: Stig Lindqvist, Rosenlunds Närsjukhus

02-09-30: Susanne Sjögren, Södra Sjukgymnast Institutet

02-10-03: Susanne Sjögren, Södra Sjukgymnast Institutet

02-10-10: Susanne Sjögren, Södra Sjukgymnast Institutet

02-10-24: Susanne Sjögren, Södra Sjukgymnast Institutet

02-10-31: Susanne Sjögren, Södra Sjukgymnast Institutet

02-11-14: Sören Nylén, Södersjukhuset

02-11-21: Södra Sjukgymnast Institutet (sjukgymnast Eva Hedenström)

02-11-29: läkare: Emma Sverdén, Rosenlund VC

02-12-11: läkare: Emma Sverdén, Rosenlund VC

02-12-19: läkare: Emma Sverdén, Rosenlund VC

02-12-11: Rosenlund

 

2003:

03-01-10: läkare: Emma Sverdén, Rosenlund VC

03-02-23: MRT halsrygg, Nativt röntgen, Huddinge Universitetssjukhus

03-03-02: röntgen , Iran

03-03-13: ortopedspecialist: Rune Hedlund, Hammarby behandlingscenter

03-03-30: MRT halsrygg, Huddinge Universitets Sjukhus

03-05-22: ortopedspecialist: Rune Hedlund, Hammarby behandlingscenter

03-06-12: läkare: Dr. Zottan Föld Hazy, Huddinge Universitetssjukhus

03-06-18: läkare: Dr. O. Högset, Sabbatsbergs närsjukhus

03-06-25: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

03-06-26: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

03-07-07: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

03-08-04: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

03-08-12: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

03-08-21: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

03-08-27: röntgen, Ersta Sjukhus

03-08-28: läkare: Torbjörn Nordström

03-08-30: professor i ortopedi: Ian Goldie

03-09-01: läkare: Åke Persson Rosenlunds VC

03-09-08: MRT röntgenundersökning, Ersta Sjukhus

03-09-10: röntgen, S:t Göran Sjukhus

03-09-24: läkare: Ove Engqvist, S:t Görans Sjukhus

03-09-08: läkare: Åke Persson Rosenlunds VC

03-09-26: läkare: Åke Persson Rosenlunds VC

03-10-01: S:t Görans Sjukhus ortopedmottagning, konsultation

03-10-02: röntgen,  Ersta Sjukhus

03-10-03: läkare: Åke Persson Rosenlunds VC

03-10-17: läkare: Aksusys, Södersjukhuset

03-10-21: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

03-10-29: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

03-10-30: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

03-11-12: Läkare Klas Nilsell, City akuten

03-12-02: Läkare: Carl Wadström, City akuten

Notering:

Under år 2003- 2005 har gått hos kiropraktor Andre Rönnqvist på dala gatan, blev mycket sämre.

 

2004:

04-01-13: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

04-01-15: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

04-02-12: professor: Per Hansson Karolinska Sjukhuset

04-03-16: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

04-04-16: läkare: Göran Lind, neurologiska kliniken vid Karolinska Sjukhuset

04-05-10: rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds Sjukhus

04-06-03: rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds Sjukhus

04-07-21: läkare: Dr. Johanna Nowinski, Rosenlunds VC

04-09-20: läkare: Naji Novreddine, Rosenlunds VC

04-10-11: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

04-10-21: arbetsterapeut: Freddy Sarin, Karolinska Sjukhuset

04-10-28: sjukgymnast: Monika Gustafsson, Karolinska Sjukhuset

04-11-08: läkare: Britt-Marie Öberg, rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds Sjukhus

04-11-12: läkare: Rolf Hollstein, Rosenlunds VC

04-11-25: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

04-12-08: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

04-12-22: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset


2005:

05-02-01:  Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

05-03-17: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

05-04-08: Kurator: Birgitta Lindholm Karolinska Sjukhuset

05-05-13: läkare: Britt-Marie Öberg, rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds Sjukhus

05-08-10: Läkare: Elisabeth Holmberg, Cityakuten

05-10-06: Läkare Bo Bertilson, Torvalla kliniken

05-10-13: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

 

2006:

06-03-13: MRT ländrygg

06-09-04: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-09-25: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-09-27: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-10-02: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria(via telefon)

06-10-09: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-10-13: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-12-11: läkare: Graciela Veliz, Läkargruppen Victoria

06-12-14: läkare: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

06-12-15: Läkare: Henrik Dahlgren, Ögonkliniken, Södersjukhuset

06-12-13: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist

06-12-14: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist

06-12-28: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist

06-12-29: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken


2007:

07-01-04: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-01-15: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist

07-01-18: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-02-01: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-02-01: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-02-15: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-02-15: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist 

07-02-22: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-03-05: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist 

07-03-08: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-04-05: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-04-05: Läkare: M Z Ganji, Öron- näsa och halsspecialist 

07-05-03: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-05-03: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

07-05-07: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

07-05-24: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-06-04: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

07-06-07: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-06-14: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-06-20: Cervikal myelografi och datormyelografi, Läkarhuset Odenplan

07-06-27: professor i ortopedi: Ian Goldie

07-07-05: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-07-30: läkare: Åke Hazell, HIM Vaxholm

07-08-07: läkare: Fatiha Boussersoub, Rosenlund VC

07-08-23: Jan Lindén, specialist på allmän och invärtes medicin, Solna Special Center

07-08-30: MRT ländryggen

07-10-08: läkare: Åke Hazell, HIM Vaxholm

07-10-12: läkare: Åke Hazell, HIM Vaxholm

07-11-01: läkare: Överläkare Mario Roiz, Ryggkirurgiska kliniken Strängnäs

07-11-23 – 07-11-27: vårdtid Ryggkirurgiska kliniken Strängnäs

 

2008:

08-01-14: läkare: Åke Hazell, HIM Vaxholm

08-01-29: ultra ljud, Aleris Röntgen avdelning Täby

08-02-06: läkare: Åke Hazell, HIM Vaxholm(via telefon)

08-02-06: läkare: Per Mattsson, Kirurgmottagningen Solna

08-03-18: Tomas Timander, Utredningscenter Medi Care AB

08-06-13: Tomas Timander, Utredningscenter Medi Care AB

 

Notering

Under år 2008 har gått hos dr. Nie på Essingeringen 12 och har fått akupunktur behandlingar sammanlagt 85 gånger utan resultat.

 

2009:

09-01-15: Tomas Timander, Utredningscenter Medi Care AB

09-01-19: MRT halsrygg, Ersta Sjukhus

09-02-12: röntgen CT-bok, Södersjukhuset

09-02-20: läkare: Mikael Lehithet, Södersjukhuset

09-02-24: MRT ländrygg, Ersta Sjukhus

09-03-09: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-03-31: läkare: Kristina Lind, Vaxholm VC

09-04-09: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-04-17: läkare: Carina Widlund, Söderdoktorn

09-06-15: läkare: Thomas Henriques, Stockholm Spine Center

09-06-22: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-06-26: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-07-07: Läkare:  Isabella Hammarström, Ögonläkare

09-07-20: läkare: Carina Widlund, Söderdoktorn

09-09-01: Läkare: Klas Nilsell

09-09-21: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-09-28: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-11-23: läkare: Carina Widlund, Söderdoktorn

09-12-04: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

09-12-11: läkare: Carina Widlund, Söderdoktorn

09-12-28: Läkare: Claes Hemlin, Aleris specialistvård sabbatsberg

 

2010:

10-01-21: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-01-25: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-02-15: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-03-15: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-03-15: läkare: Carina Widlund, Söderdoktorn

10-03-22: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-03-24: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-03-29: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-04-05: Läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

10-05-27: Läkare: Tomas Löthman, Söderdoktor

10-09-09: Läkare: Trond Stokke, Norge

 

2011:

11-02-10: läkare: Bo Bertilson, Torvalla kliniken

11-02-11: Läkare: Lutz Loose , ortopediska kliniken Södersjukhuset

11-02-11: Läkare: Evelina Wärle, ortopediska kliniken Södersjukhuset

11-02-11: Läkare: Lennart Sjöström, ortopediska kliniken Södersjukhuset

11-05-18: Radiolog: Raija Mikkonen, Vantaan Magnetti, Vanda, Finland

11-05-21: Neurolog: Helena Huhmar, Finland

11-08-01: Läkare: Carina Widlund, Söderdoktor

11-08-02 Läkare:  Frida Sånefjäll, ortopediska kliniken  Södersjukhuset

11-08-01: Läkare: Carina Widlund, Söderdoktor

11-10-30: Neurokirurg, Dr. Abbas Montazem

11-10-30: Neurokirurg, Dr. Sadi Tavakoli