Advokater, jurister och domare

Advokater, jurister och domare har inte tillräckligt kunskap om nackskador, det är därför som försäkringsbolagen och deras så kallade ”experter”, som egentligen är experter på att manipulera bevismaterial vinner i stort sett alla domstolar.